Wat is werknemersfraude?

Deze vorm van fraude situeert zich vaak op de financiële afdeling, de boekhouding of interne controle. Meestal gaat het om medewerkers met een hogere functie, want hoe hoger in functie, hoe dichter bij het geld. Bovendien weten ze hoe ze controle- en veiligheidsmechanismen van het bedrijf kunnen omzeilen. Op een slimme manier schrijven ze geld over naar een rekening waarover zij zelf direct of indirect de controle hebben.

Het begint steeds kleinschalig met een relatief verwaarloosbaar bedrag. Maar bij elke volgende transactie zal die som geleidelijk toenemen. Zolang niemand zich vragen stelt, gaan de praktijken onverstoord verder. Tot het bedrag te hoog is opgelopen om nog onopgemerkt te blijven.

Wat kunnen wij voor u betekenen

Heeft u een vermoeden dat er bij u sprake is van werknemersfraude? De politie zal veelal eerst afwachten wat u als werkgever zelf onderneemt en vaststelt, zeker als het gaat om vergrijpen voor geringe bedragen en/of als het ontslag van de werknemer op zich al als een passende sanctie wordt gezien. Mogelijk ook dat de politie zich niet te snel wil mengen in een interne aangelegenheid op het werk.

Wanneer u een medewerker wegens fraude wilt ontslaan, zult udaarvoor overtuigend bewijs moeten hebben. Dat is veelal een lastige opgave, aangezien het bedrog heimelijk plaats zal vinden. Er zijn vaak vermoedens, zoals onregelmatigheden in de jaarcijfers, vermindering omzet, maar dat is nog geen bewijs. Anders wordt het als degene op heterdaad wordt betrapt, hoewel ook dan getuigen en de verdachte elkaar tegen kunnen spreken over de toedracht. Voor camerabeelden geldt ook dat het veelal lastig is om te bepalen of er sprake van fraude is, want is het wel voldoende zichtbaar en blijkt daaruit bijvoorbeeld ook dat de werknemer heeft gesjoemeld? Het zal dan ook van de aanpak en vastlegging afhangen of het overtuigende bewijs wordt verkregen. In het bijzonder de handelswijze tijdens het betrappen op heterdaad en het onderzoek met het verhoor zijn dan belangrijk.

Ons onderzoek kent in het kort de volgende stappen:

 • Vergaren informatie uit diverse bronnen rond de fraude;
 • Voorbereiding van de verhoren;
 • Ondervragen van getuigen;
 • Ondervragen van de verdachte werknemer;
 • Vastlegging van het bewijsmateriaal voor het bewijs van de fraude;
 • Analyse van de resultaten van het onderzoek over het bedrog.

Hierbij houden wij rekening met mogelijke bijzondere omstandigheden, zoals:

 • Is er wel sprake van fraude? Was er namelijk wel sprake van opzet?
 • Wat geldt er als er niet is opgetreden tegen frauderen door collega’s, oftewel collega’s die zich eerder aan een zelfde vergrijp schuldig hebben gemaakt?
 • Wat te doen bij een situatie dat een werkgever het wel toe staat ‘bij te beunen’ zolang het geen nadeel oplevert voor de werkgever. Wanneer wordt de grens overschreden?
 • Gaat een werknemer vrijuit als hij kan aantonen dat hij tot ‘fraude’ is aangezet en niet uit eigen beweging heeft gefraudeerd?
 • Zijn er verzachtende omstandigheden, zoals een werknemer met een uitstekende en lange staat van dienst in verhouding tot de ernst van de fraude?

Te volgen stappen na het onderzoek

Aan de hand van de uitkomst van ons onderzoek kan bepaald worden welke stappen er eventueel ondernomen worden:

 • Wanneer de fraude niet of onvoldoende komt vast te staan: dan volgt er normaal geen ontslag. Mogelijk volgt er een waarschuwing als de werknemer op andere wijze niet juist heeft gehandeld. Indien derden op de hoogte zijn geraakt van het vermoeden van fraude, dient er ook aandacht uit te gaan aan de communicatie na het onderzoek.
 • Komt de fraude wel voldoende vast te staan: dan zal het van de omstandigheden afhangen of er wordt gekozen voor ontslag op staande voet, ontbinding wegens (ernstig) verwijtbaar handelen of andere maatregel in de vorm van een waarschuwing.

Contactformulier - code 004.04.04 -

Het offertetraject

Hieronder ziet u het offertetraject dat wij transparant met u zullen doorlopen.

Werknemersfraude melden