Wettekst

Artikel 326 - Wetboek van Strafrecht

"Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie."

Wat kunnen wij voor u betekenen

In de meeste gevallen zijn stalkers mannen die vrouwen lastigvallen, maar er zijn ook vele andere situaties waarbij sprake is van stalking. Heeft u te maken of denkt u te maken hebben met een stalker, dan kunnen wij voor u uitzoeken of er sprake is van het strafbare feit stalking. Dat is wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De stalking is structureel
  • De stalking is opzettelijk

Er is geen sprake van stalking wanneer twee mensen bijvoorbeeld ruzie hebben of wanneer de contacten wederzijds zijn.

Contactformulier - code 004.05.01 -

Uitleg wettekst

Stalking of belaging is een strafbaar feit waarbij iemand herhaaldelijk inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van iemand anders.

Stalking komt neer op het stelselmatig lastigvallen van een persoon, bijvoorbeeld door te roddelen, te achtervolgen, steeds op hinderlijke wijze contact op te nemen, te posten bij de woning, te bedreigen, of eigendommen te beschadigen.

Het slachtoffer van stalking wordt in zijn of haar privacy aangetast, met de bedoeling om angst aan te jagen of iets aan te doen.

Het offertetraject

Hieronder ziet u het offertetraject dat wij transparant met u zullen doorlopen.

Stalking melden