Wat is flessentrekkerij?

Van flessentrekkerij is sprake wanneer iemand er een gewoonte van maakt om goederen te kopen zonder daarvoor te betalen. Voor een veroordeling wegens flessentrekkerij moet wel bewezen worden dat het vooraf al de bedoeling van de verdachte was om niet te betalen voor de goederen. Wanneer iemand oorspronkelijk wel de bedoeling had om te betalen, maar door omstandigheden dat niet kan, noemen we dat geen flessentrekkerij, maar civielrechtelijke wanprestatie.

Wat kunnen wij voor u betekenen

Aan de hand van de aanwezige bewijzen zullen wij als eerste voor u uitzoeken of er meerdere bedrijven of personen zijn die benadeeld zijn door deze persoon of personen. Dit zal in een vervolgprocedure zeker van meerwaarde zijn.

Wij sporen aansluitend de persoon of personen die u verdacht van flessentrekkerij op en zullen voldoende bewijs over diegene(n) vergaren zodat u met een gedegen onderzoeksrapport hiervan aangifte kunt doen.

Wanneer u daar behoefte aan heeft zullen wij u in het vervolgproces ondersteunen.

Contactformulier - code 004.04.12 -

Het offertetraject

Hieronder ziet u het offertetraject dat wij transparant met u zullen doorlopen.

Flessentrekkerij