Wettekst

Artikel 317 - Wetboek van Strafrecht

"Hij die, met oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan derde toebehoort, hetzij door het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens, wordt als schuldig gezien aan afpersing."

Wat kunnen wij voor u betekenen

Bij een afpersing of chantage moet u bijvoorbeeld denken aan:

 • Productafpersing
  Deze vorm van afpersing vindt voornamelijk binnen ondernemingen plaats. Om een voordeel van een bedrijf te verkrijgen, dreigt iemand hun producten te vergiftigen zodat de productie daar grote gevolgen van ondervindt.
 • Persoonsgerichte afpersing
  Iemand probeert een waardevol bezit van u te verkrijgen door het uiten van dreigementen aan het adres van uw familie. Als uw familie u dierbaar is, weet een afperser uw zwakke plek te vinden en laat hij u en uw familie zich niet meer veilig voelen.
 • Protectieafpersing
  Een voorbeeld van deze vorm is als u bent slachtoffer geworden van huiselijk geweld en u weet niet goed hoe je hiermee om moet gaan. Op dat moment biedt een vriend aan om u te beschermen. Echter in ruil voor deze bescherming wil hij geld van u ontvangen.
 • Cyberafpersing
  De afperser krijgt, onrechtmatig, uw website in zijn bezit. Op het moment dat u als eigenaar de website terug wilt, dan zal de afperser geld of iets anders in ruil hiervoor vragen.
  Maar ook wanneer uw bedrijfsgegevens door een hack van je systeem onbereikbaar zijn en alleen worden vrijgegeven als u een bedrag (veelal in Bitcoins) betaalt, valt onder cyberafpersing.
 • Sextortion
  Een opkomende vorm van afpersing is het afpersen door middel van een naaktfoto. Als u wilt voorkomen dat deze foto verspreidt wordt, dan moet u daar iets voor doen of betalen.

Wij kunnen door onze kordate en snelle werkwijze er voor zorgen dat de chantage of afpersing binnen een zeer kort tijdsbestek - vaak al binnen twee weken - volledig stopt.

Daarbij helpen wij u door:

 • u te adviseren en te begeleiden in uw zaak;
 • de daders te identificeren en te betrappen tijdens hun handelingen;
 • de communicatie met de daders waar nodig over te nemen;
 • u uit beeld te houden van de media en andere vormen van aandacht.

Contactformulier - code 004.04.13 -

Uitleg wettekst

Afpersing is een bijzondere vorm van diefstal met geweld en/of bedreigingen. Het onderscheid bestaat erin dat de dader van dit misdrijf de goederen niet wegneemt maar doet afgeven, als gevolg van geweld of bedreiging.

HET OFFERTETRAJECT

Hieronder ziet u het offertetraject dat wij transparant met u zullen doorlopen.

Afpersing melden