Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het doel van onze service is waarheidsvinding. Weten wat er precies gebeurd is en door wie. In sommige gevallen is het ook belangrijk om te weten waarom er een situatie heeft plaatsgevonden.

Deze feiten leveren wij aan in een duidelijke rechtsgeldige rapportage in het Q-dossier dat gevoegd kan worden in de bestaande of nog op te starten juridische procedures tegen een (rechts)persoon.

Onze uitgangspunten

  • Vaste prijsstelling voor diensten en projecten
  • Doelgerichte aanpak
  • Inzet specialistische recherchekundige toepassingen t.b.v. zorgvuldigheid en efficiëntie
  • Volledig digitale afhandeling; daarmee snel en zorgvuldig

Hoe werkt het?

Via onderstaande onderwerpkeuze vindt u de specifieke informatie van het betreffende onderwerp. Via het contactformulier op de betreffende pagina neemt u contact met ons op. Hiermee hebben wij direct de noodzakelijke informatie die nodig is om de strategie te bepalen.

Samen met u bespreken we aansluitend uw casus en bepalen we, samen met u, op welke wijze wij u het beste van dienst kunnen zijn. U weet dan ook direct hoeveel het u gaat kosten.

Aan de hand van de met u gemaakte afspraken voeren wij die werkzaamheden uit die zullen leiden tot uw gewenste informmatiebehoefte. In een heldere rapportage leveren wij u de informatie die, desgewenst, gevoegd kan worden in de bestaande of nog op te starten juridische procedures.

Algemeen contact

Beschikbare onderwerpen