Wat doen wij?

Q voert particuliere recherche onderzoeken uit. Wij zijn vergund door het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder nummer POB 1630. Wij voeren onderzoeken uit binnen de geldende regels van de Privacy gedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Tevens hebben wij onze werkzaamheden aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Conform het doelmatigheidsprincipe én het proportionaliteitsbeginsel toetsen wij of er voor een onderzoek een gerechtvaardigd belang is. Dit doen wij door uw onderzoeksvraag te toetsen of dit binnen de gestelde normen valt. Uw voordeel is dat door deze toetsing de door ons verzamelde bewijsstukken bij een rechtzaak als “rechtmatig verkregen” worden aangemerkt en daarmee als bewijs zullen worden toegelaten. Hiermee worden uw kosten omgezet in waarde gedurende een dergelijk proces.