De onderneming

Quadrant International Investigations B.V. is een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid vergund particulier onderzoeksbureau. Wij maken uitsluitend gebruik van specialisten die werkervaring hebben opgedaan bij de Nederlandse Politie en/of de Koninklijke Marechaussee. Door gebruik te maken van deze ervaring is een onderzoeksmethodiek ontwikkeld die antwoordt geeft op vragen waar tot dan toe onduidelijkheid of onzekerheid over bestaat.

De achtergrond van ons team

Onze ervaring hebben wij opgedaan door te participeren dan wel leiding te geven aan recherche teams op de volgende focus gebieden:

  • Tactische recherche
  • Specialistische recherche toepassingen

Daarmee hebben we expertise opgedaan op het gebied van:

  • Georganiseerde misdaad
  • Vermogensdelicten (fraude/oplichting/diefstal)
  • Afpersing/ontvoering/stalking
  • Geweldsdelicten
  • Financieel-economische criminaliteit
  • Digitale criminaliteit
  • Terrorisme

onze uitgangspunten

Het uitganspunt van Q is dat mensen en bedrijven in de gelegenheid moeten worden gesteld om te kunnen beschikken over informatie die tot dan toe onbereikbaar is geweest.

Als informatiemakelaar maken wij het bereiken van specifieke informatie toegankelijker voor een brede doelgroep.

Wij hebben de digitale generatiekloof overbrugt door het aantrekken van medewerkers die zijn gespecialiseerd in de opsporing van cyber criminaliteit.

Daarnaast zijn wij in staat om de vaak complexe onderzoeken naar financieel-economische criminaliteit effectief af te ronden.

Het fundament van Q

Q is - als onderdeel van CSO International B.V. - opgericht door Rico Briedjal en Raoul Nijlhof. Rico, die verantwoordelijk was voor teams van verschillende opsporingseenheden van de politie, heeft zijn operationele ervaring gecombineerd met de bedrijf strategische achtergrond van Raoul. Het managementteam is aangevuld met Paul Staritsky. Paul is verantwoordelijk geweest bij de Koninklijke Marechaussee en Politie voor grootschalige recherche onderzoeken. Veel onderzoeken hadden een internationaal karakter. Gedurende deze onderzoeken was er nagenoeg altijd sprake van een hoog afbreukrisico en moesten zij non-stop excelleren in hun werk.

Q is: zorgvuldig, discreet, vastberaden, doortastend, doelgericht en flexibel

Rico Briedjal

Rico Briedjal

Raoul Nijlhof

Raoul Nijlhof

Paul Staritsky

Paul Staritsky