Wat kunnen wij voor u betekenen?

Een bedrijfsonderzoek wordt veelal een due diligence onderzoek genoemd. Due diligence betekend letterlijk 'gepaste zorgvuldigheid'. Vaak hoor je deze term in relatie tot de financiële staat van een onderneming. Deze bedrijfsonderzoeken vinden plaats om bij een overname of fusie de potentieel verborgen risico’s te identificeren.

Door andere aanbieders wordt in het due diligence onderzoek de boekhouding van die onderneming zorgvuldig doorgespit door een accountant. Er is echter meer dan uitsluitend de financiële staat van een onderneming. Daarom richten wij ons naast de financiele huishouding van een onderneming aanvullend op:

  • Organisatierisico’s
  • Reputatie van de onderneming
  • Reputatie van de ondernemer(s)
  • Relaties van de ondernemer(s)
  • Politieke betrekkingen
  • Media exposure

Resultaat van het due diligence onderzoek

Nadat wij het onderzoek hebben afgerond, worden de uitkomsten van het bedrijfsonderzoek doorgaans vastgelegd in een due diligence rapport. Op grond van dit rapport kan beoordeeld worden welke (extra) waarborgen en garanties er in een koopovereenkomst dienen te worden opgenomen om de in het due diligence onderzoek vastgestelde risico’s af te dekken. Daarnaast kan een koper op grond van het bedrijfsonderzoek tot de conclusie komen dat een aanpassing van de koopprijs gerechtvaardigd is of soms zelfs dat er helemaal moet worden afgezien van de koop van de onderneming.

Het doel van een bedrijfsonderzoek is hiermee dus kansen te benutten door voorafgaand aan een proces over de juiste stuurinformatie te beschikken. Q weet met wie u zaken doet.

Onze uitgangspunten

  • Vaste prijsstelling per onderzoek
  • Volledig digitale afhandeling; daarmee snel en zorgvuldig
  • Ontvang de rapportage binnen 7 werkdagen
  • Eenvoudige rapportage die direct inzichtelijk maakt of er aandachtspunten zijn