Recherche onderzoek

De publieke opsporing kent beperkingen. Daarnaast heeft de politie ontoereikende capaciteit om elke aangifte te onderzoeken, waarbij de kans bestaat dat uw casus onder op de stapel terecht komt. Dit heeft tot gevolg dat aangifte bij de politie niet altijd leidt tot strafrechtelijke vervolging.

Wij verzamelen voor u feiten en omstandigheden omtrent personen en gebeurtenissen die wél kunnen leiden tot vervolging. Het doel van onze handelingen is waarheidsvinding. Weten wat er precies gebeurd is en door wie. In sommige gevallen is het ook belangrijk om te weten waarom er een situatie heeft plaatsgevonden.

Deze feiten leveren wij aan in een duidelijke rechtsgeldige rapportage in het Q-dossier dat gevoegd kan worden in de bestaande of nog op te starten juridische procedures tegen een (rechts)persoon.

Uitganspunten:

 • Vaste prijsstelling voor diensten en projecten
 • Doelgerichte aanpak
 • Inzet specialistische recherchekundige toepassingen t.b.v. zorgvuldigheid en efficiëntie
 • Volledig digitale afhandeling; daarmee snel en zorgvuldig

Achtergrond onderzoek

In sommige branches bent u verplicht om uw personeel te screenen. Soms is het simpelweg wenselijk om te weten met wie u een contractuele relatie kunt aangaan of behouden. Of dit nu gaat over een toekomstig medewerker of misschien een huurder maakt niet veel uit. Veel van uw processen kunt u beheersen door tijdig informatie te verzamelen en beoordelingen te doen op feiten.

Wij bieden verschillende screeningsniveau's aan. In alle gevallen betreft dit een onderzoek om organisatorische kwetsbaarheden van uzelf te verminderen en/of uw organisatie te beschermen. Samen met u toetsen we de juridische grondslag (bedrijf regelement) en de kaders ten behoeve van diepgang en noodzakelijke inbreuk van een screening. Samen stellen we vast wat wel en niet acceptabel is voor uw organisatie, de zogenaamde rode en oranje vlaggen.

Uitganspunten:

 • Vaste prijsstelling per screening op basis van diepgang en aantal
 • Volledig digitale afhandeling; daarmee snel en zorgvuldig
 • Eenvoudige rapportage die direct inzichtelijk maakt of er aandachtspunten zijn

Bedrijfsonderzoek

Due diligence betekend letterlijk 'gepaste zorgvuldigheid'. Vaak hoor je deze term in relatie tot de financiële staat van een onderneming. Deze bedrijfsonderzoeken vinden plaats om bij een overname of fusie de potentieel verborgen risico’s te identificeren.

Door andere aanbieders worden in het due diligence onderzoek de boekhouding van die onderneming zorgvuldig doorgespit door een accountant. Echter er is meer dan uitsluitend de financiële staat van een onderneming. Daarom richten wij ons naast de financiele huishouding van een onderneming aanvullend op:

 • Organisatierisico’s
 • Reputatie van de onderneming
 • Reputatie van de ondernemer(s)
 • Relaties van de ondernemer(s)
 • Politieke betrekkingen
 • Media exposure

Het doel van een due diligence onderzoek is hiermee kansen te pakken door voorafgaand aan een proces over de juiste stuurinformatie te beschikken. Q weet met wie u zaken doet.

Uitganspunten:

 • Vaste prijsstelling per onderzoek op basis van het menukaart principe
 • Volledig digitale afhandeling; daarmee snel en zorgvuldig
 • Eenvoudige rapportage die direct inzichtelijk maakt of er aandachtspunten zijn

Internet onderzoek

Het internet is een grote bron van informatie. In sommige gevallen betreft het informatie die compromitterend voor u is of kan zijn. Daarvoor hebben wij een Digital Footprint onderzoek ontwikkeld. Dit onderzoek geeft u inzicht in de beschikbare informatie die over een persoon te vinden is in open en half open bronnen.

U kunt met deze informatie uzelf beschermen op het gebied van uw eigen fysieke veiligheidsrisico’s of reputatie en geeft u de mogelijkheid adequaat te reageren wanneer deze informatie zich feitelijk openbaart. Andersom heeft u inzage in alle internet informatie die beschikbaar is over een voor u 'Person of interest'.

De gebruikte methodiek is OSINT (Open Source INTelligence). Dit wordt mede door de inlichtingendiensten gebruikt om alles over een persoon te weten te komen. Door maandelijks te laten monitoren ziet u de wijzigingen in uw exposure en kunt u toetsen of u de door u gestelde privacy ambities daarmee bereikt.

Uitganspunten:

 • Risico’s beter identificeren eneffectiever beheersen
 • Vaste prijsstelling (éénmalig of structureel) per onderzoek
 • Volledig digitale afhandeling; daarmee snel en zorgvuldig
 • Eenvoudige rapportage die direct inzichtelijk maakt of er aandachtspunten zijn